55. Sympozjum GAP

„Współczesna Gospodarka i Administracja Publiczna”
Więcej informacji wkrótce!

54. Sympozjum GAP już za nami!

Zobacz co działo się w na Sympozjum GAP w maju 2023!

O Sympozjum

Sympozja naukowe z cyklu „Współczesna Gospodarka i Administracja Publiczna” to organizowane od 1995 roku wyjazdowe konferencje skierowane przede wszystkim do studentów Kolegium GAP Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, podczas których poza murami Uczelni prowadzone są dyskusje o tematach związanych z gospodarką, administracją, kulturą i społeczeństwem.

Możliwość swobodnej interakcji z głównymi aktorami życia społecznego, politycznego i gospodarczego w Polsce sprawia, że Sympozja GAP są atrakcyjną, niespotykaną na skalę krajową, formą edukacji, która uzupełnia tradycyjny system kształcenia.

Uczestnikami tej dyskusji są studenci Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, pracownicy szkół wyższych, a także zaproszeni prelegenci i goście – przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej oraz przedsiębiorstw sektora publicznego, prywatni przedsiębiorcy, a także ludzie świata mediów, kultury i sztuki – łącznie ponad 400 osób.
Pomysłodawcą wydarzenia jest prof. dr hab. Jerzy Hausner, a jego Gospodarzem dr Michał Kudłacz z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Tematyka sympozjów dobierana jest w taki sposób, aby uzupełnić wiedzę zdobywaną przez studentów w toku wykładów i zajęć programowych. Agenda każdego wydarzenia powstaje we współpracy z gospodarzami dnia – autorytetami i specjalistami w danej dziedzinie.

Każdemu Sympozjum towarzyszy bogaty i atrakcyjny program kulturalny i rozrywkowy, który umożliwia międzypokoleniową integrację oraz budowanie trwałych relacji, dzięki którym Sympozja GAP wyróżniają się na tle innych konferencji. Na repertuar wydarzeń artystycznych składają się spektakle muzyczno-teatralne, koncerty oraz wystawy sztuk wizualnych, którym towarzyszą albumy wydane specjalnie na tę okazję.

R

Aktualne tematy

R

Atrakcyjny program

R

Wybitni goście

R

Szeroki wachlarz wydarzeń artystycznych

R

Międzypokoleniowa integracja

R

Nieszablonowy networking

lat

Sympozja

Bloków tematycznych

Prelegentów

Wydarzeń artystycznych

Poprzednie edycje

Sympozja naukowe z cyklu „Współczesna Gospodarka i Administracja Publiczna” odbywają się już od 1995 roku. Inicjatorem i pomysłodawcą wydarzenia oraz gospodarzem pierwszych pięćdziesięciu edycji był prof. dr hab. Jerzy Hausner.

W trakcie tych ponad 50 spotkań uczestnicy Sympozjum GAP wysłuchali dyskusji, paneli i wykładów w ramach ponad 90 bloków tematycznych oraz wzięli udział w ponad 100 wydarzeniach przygotowanych w ramach programu kulturalnego – wystawach, koncertach czy spektaklach teatralnych. Wyjątkowo bogaty program Sympozjum uzupełniany był i stale jest również o Rozmowę z Gościem Niespodzianką, Wykład Mistrzowski oraz mecz piłki nożnej Kadra GAP vs. Studenci. Wyczekiwanym punktem programu jest też tradycyjne wieczorne Śpiewogranie.
Te i wiele innych wyjątkowych elementów programu sprawiają, że Sympozjum GAP jest wydarzeniem wyjątkowym, czego dowodem jest ponad pięćdziesiąt zrealizowanych edycji!

Zobacz poprzednie edycje Sympozjum GAP!

54.

54. Sympozjum GAP
12-14 maja 2022

50.

50. Sympozjum GAP
17-19 stycznia 2020

53.

53. Sympozjum GAP
13-15 maja 2022

49.

49. Sympozjum GAP
17-19 maja 2019

52.

52. Sympozjum GAP
21-22 maja 2021

48.

48. Sympozjum GAP
25-27 stycznia 2019

51.

51. Sympozjum GAP
15-16 stycznia 2021

47.

47. Sympozjum GAP
18-20 maja 2018

WYSTĄPILI U NAS

Prof. dr hab. Leszek Balcerowicz

b. Wiceprezes Rady Ministrów, b. Minister Finansów

prof. dr hab. Marek Belka

Poseł do Parlamentu Europejskiego

Edwin Bendyk

Prezes Zarządu, Fundacja im. Stefana Batorego

Elżbieta Bieńkowska

Komisarz ds. rynku wewnętrznego, Komisja Europejska

Prof. dr hab. Andrzej Blikle

Polska Akademia Nauk

Zbigniew Boniek

Prezes Zarządu, Polski Związek Piłki Nożnej

Tomasz Brzostowski

Wiceprezes ds. usług dla biznesu, Hitachi Vatara

Prof. dr hab. Jerzy Buzek

poseł do Parlamentu Europejskiego

s. Małgorzata Chmielewska

Wspólnota "Chleb Życia"

Tomasz Chróstny

Prezes Urzędu Konkurencji
i Konsumentów

Magdalena Cielecka

aktorka

Lech Dyblik

aktor, muzyk

dr Jarosław Gowin

Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju, Pracy
i Technologii

dr Mirosław Gronicki

b. Minister Finansów

prof. dr hab. Jerzy Hausner

Przewodniczący Rady Programowej Open Eyes Economy Summit, Fundacja GAP

Prof. dr hab. Danuta Hübner

posłanka do Parlamentu Europejskiego

prof. KA dr hab. Krzysztof Ingarden

Dziekan Wydziału Architektury
i Sztuk Pięknych, Krakowska Akademia im. A. Frycza-Modrzewskiego

Krystyna Janda

aktorka

Aleksander Kwaśniewski

b. Prezydent RP

dr Jerzy Kwieciński

b. Minister Inwestycji i Rozwoju

Prof. dr hab. Jacek Majchrowski

Prezydent Miasta Krakowa

dr Andrzej Malinowski

Prezydent, Pracodawcy RP

Krzysztof Materna

reżyser, aktor, satyryk

Andrzej Mleczko

rysownik, satyryk

Leszek Możdżer

muzyk

Marek Niedźwiecki

dziennikarz

Adam Nowak

muzyk, lider zespołu Raz Dwa Trzy

Prof. dr hab. Krzysztof Obłój

Uniwersytet Warszawski

Janina Ochojska

posłanka do Parlamentu Europejskiego, Prezes Zarządu, Polska Akcja Humanitarna

Przemysław Powalacz

Prezes Zarządu, Geberit

dr Marek Prawda

Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce

Prof. dr hab. Jacek Purchla

b. Przewodniczący Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO

dr Michał Rutkowski

Dyrektor Naczelny Globalnej Praktyki Pracy i Zabeszpieczenia, Bank Światowy

Tomasz Siemoniak

b. Wiceprezes Rady Ministrów, b. Minister Obrony Narodowej

Kuba Sienkiewicz

muzyk

Muniek Staszczyk

muzyk, lider zespołu T.LOVE

dr Alek Tarkowski

Prezes Zarządu, Centrum Cyfrowe

Piotr Voelkel

założyciel Grupy VOX

Wojciech Waglewski

muzyk, lider zespołu Voo Voo

WSPÓŁPRACA

Zaufali nam

Sympozjum GAP to wydarzenie skierowane do szerokiego grona odbiorców – studentów i pracowników naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz innych uczelni, administracji rządowej i samorządowej, instytucji publicznych, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, mediów czy instytucji kultury. To też idealna okazja aby zaprezentować swoją firmę i zaistnieć w świadomości uczestników konferencji jako partnera do współpracy czy przyszłego pracodawcy.

Przed nami kolejna wyjątkowa edycja Sympozjum GAP. Przekonaj się, że warto i dołącz do naszych Partnerów.

ORGANIZATORZY

Kontakt

Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej
ul. ks. I. J. Skorupki 22
31-519 Kraków
tel. 12 423 76 05
kom. 534 881 236