53. Sympozjum z cyklu

„Współczesna Gospodarka

i Administracja Publiczna”

13-15 maja 2021, Ustroń

Zobacz jak wyglądało 52. Sympozjum GAP

Dwa dni dyskusji, dwa aktualne tematy dotyczące rozwoju oraz niepełnosprawności, prawie 40 prelegentów, a wśród nich prof. dr hab. Andrzej Bednarczyk, dr hab. Michał Rusinek, Brunon Bartkiewicz, dr Mirosław Gronicki, prof. dr hab. Jerzy Hausner. Janusz Palikot jako Gość Niespodzianka. W części kulturalnej dyskoteka prowadzona przez Jakuba Perkowskiego z udziałem Trio Dętego, śpiewogranie oraz występ niespodzianka w wykonaniu Andrzeja Poniedzielskiego. Zobacz jak wyglądało 53. Sympozjum GAP!

W dniach 13-15 maja 2022 roku spotkaliśmy się w Hotelu Diament w Ustroniu. Gospodarzem Sympozjum był dr Michał Kudłacz z Wydziału Gospodarki i Administracji Publicznej UEK. 

Dwa dni Sympozjum wypełnione były inspirującymi rozmowami i dyskusjami oraz wymianą pomysłów i doświadczeń. Obrady rozpoczęto od debaty dot. sytuacji i perspektyw polskiej gospodarki, oraz panelu dyskusyjnego pt. Globalne wstrząsy – regionalne odpowiedzi (blok w ramach projektu Małopolska Open Eyes Economy Hub).  

Tematem przewodnim pierwszego dnia Sympozjum były „Pokolenia. Solidarni w rozwoju”, którego gospodarzem tego dnia była dr hab. Agnieszka Chłoń-Domińczak, prof. SGH, Prorektor ds. Nauki Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Zaproszeni do udziału w dyskusjach goście próbowali odpowiedzieć na pytania jakie są perspektywy polskiej gospodarki, jakie zmiany nas czekają oraz czy ZUS jest nam potrzebny. Program merytoryczny pierwszego dnia zakończyła dyskusja prowadzona przez Karolinę Bolestę nt. Indywidualnych Kont Emerytalnych. 

„Niepełnosprawność w świecie różnorodności” to temat przewodni programu drugiego dnia Sympozjum GAP, którego gospodarzem była prof. dr hab. Janina Filek (blok w ramach projektu „UEK dostępny dla wszystkich”). W trakcie paneli rozmawiano o niepełnosprawności na rynku pracy, wyzwaniach dla Unii Europejskiej związanych z niepełnosprawnościami. Merytoryczną część drugiego dnia zakończył wykład mistrzowski wygłoszony przez dr hab. Michała Rusinka, pt. „Figury myślenia o współczesnej Polsce”. 

Wśród tradycyjnych punktów programu nie zabrakło też wręczenia nagrody Przyjaciela Sympozjum im. dra Aleksandra Kowalskiego, którą otrzymał Tomasz Wachnowski, czy też meczu piłki nożnej Kadra GAP vs. Studenci (jak zwykle zwyciężyła Kadra GAP). 

Sympozjum GAP jak zawsze towarzyszył bogaty program kulturalny przygotowany przez Agencję Artystyczną GAP. Uczestnicy Sympozjum mieli możliwość wziąć udział w tradycyjnym, wieczornym śpiewograniu, dyskotece, a także w regionalnej biesiadzie. 53. Sympozjum GAP zakończył występ niespodzianka w wykonaniu Andrzeja Poniedzielskiego. 

Materiały sympozjalne

Program

Informator

Organizator 53. edycji
Sympozjum GAP

Michał Szafran

Zespół Organizacyjny Kongresu Open Eyes Economy Summit
Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej

michal.szafran@oees.pl

Kontakt

Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej
ul. ks. I. J. Skorupki 22
31-519 Kraków
tel. 12 423 76 05
kom. 534 881 236