przestrzeń dla sztuki

space for art

Teresa
Kotkowska-
-Rzepecka

malarstwo

painting

7

Teresa Kotkowska-Rzepecka

Malarka zaliczana do grona najwybitniejszych abstrak­cjonistów przełomu XX i XXI wieku, nauczycielka wie­lu roczników absolwentów krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, intelektualistka, nieprzeciętna kobieta… Profe­sor Teresa Kotkowska-Rzepecka świadomie kieruje swo­im życiem, nie godząc się na przeciętność, nie poddając przeciwnościom losu, dokonując zdecydowanych, choć czasem ryzykownych wyborów. I przede wszystkim two­rząc sztukę – znakomitą, lecz wymagającą od odbiorcy. Sztukę porywającą, namiętną, pełną rozmachu i emocji, a zarazem wyrafinowaną i majestatyczną, emanującą po­czuciem godności, bez choćby cienia „kobiecej” kokieterii czy sentymentalizmu. To – rzec można – piękno bez kom­promisów. A poza tym, że maluje, wciąż prowadzi autorską pracownię, wychowuje wnuki, zmaga się z codziennością i… potrafi cieszyć się każdym dniem. Nie mogło jej zabrak­nąć w gronie twórców, których osiągnięciom dedykowany jest cykl „Przestrzeń dla sztuki”.

Urodziła się w 1948 roku w Słoneczniku na Warmii. Po szkole podstawowej uczęszczała do Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Supraślu koło Białegostoku, a po jego ukończeniu wyruszyła do dalekiego Krakowa na studia w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki. Trafiła na Wydział Malarstwa, do pracowni prof. Wacława Ta­ranczewskiego, gdzie uzyskała dyplom w 1973 r. W marcu 1975 r. objęła na tym wydziale stanowisko asystenta. W następnych latach przeszła przez wszystkie szczeble kariery naukowej, zwieńczonej nadaniem jej w 1995 r. tytuły profesora sztuk plastycznych.

Od 1983 r. przez wiele lat samodzielnie prowadziła autorską Pracownię Rysunku na Wydziale Malarstwa i Pracownię Malarstwa na studiach niestacjonarnych, w kilka lat później również mistrzowską Pracownię Malarstwa. W latach 2002-2013 kierowała studiami podyplomowymi. Przygotowała do zawodu dziesiątki absolwentów, z których wielu osiągnęło bardzo wysoką pozycję artystyczną. Jej abstrakcyjne, ekspresjonistyczne malarstwo, nawiązujące do najlepszych tradycji polskiej i światowej awangardy, zdobyło uznanie nie tylko widowni. Jej prace znajdują się w zbiorach m.in. Muzeum Narodowego w Krakowie i Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, w zbiorach wielu galerii oraz kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą. Od blisko półwiecza regularnie prezentuje swój dorobek artystyczny na wystawach indywidualnych i zbiorowych. Wielokrotnie nagradzana, m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, Nagrodą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

Wystawa

Przestrzenie II

olej na płótnie

2000 rok

130×100

własność prywatna

Przestrzenie III

olej na płótnie

2000 rok

130×100

własność prywatna

Przestrzenie I

olej na płótnie

2000 rok

130×100

własność prywatna

Pejzaże II

olej na płótnie

1992 rok

130×110

własność prywatne

Pejzaże I

olej na płótnie

1992 rok

130×110

własność prywatna

Pejzaże IX

olej na płótnie

1993 rok

110×130

własność prywatna

W Stronę Światła III

olej na płótnie

2007 rok

140×100

własność prywatna

Pejzaże VII

olej na płótnie

1992 rok

110×130

własność prywatna

Pejzaże V

olej na płótnie

1992 rok

130×110

własność prywatna

Listy do nieobecnych VI

olej na płótnie

2003 rok

140×100

Listy do nieobecnych I

olej na płótnie

2003 rok

140×100

Listy do nieobecnych III

olej na płótnie

2003 rok

120×100

własność muzeum ASP w Krakowie

List do nieobecnych IV

olej na płótnie

2003

120×100

Listy do nieobecnych II

olej na płótnie

2003 rok

140×100

własność prywatna

Portrety Głębi IV

olej na płótnie

2005 rok

140×100

Portrety Głębi XI

olej na płótnie

2005 rok

140×100

Portrety Głębi II

olej na płótnie

2006 rok

140×100

Portrety Głębi III

olej na płótnie

2005 rok

140×100

Portrety Głębi I

olej na płótnie

2006 rok

140×100

W Stronę Światła XIV

olej na płótnie

2007 rok

140×100

własność prywatna

W Stronę Światła VIII

olej na płótnie

2008 rok

140×100

W Stronę Światła XI

olej na płótnie

2008 rok

140×100

W Stronę Światła VI

olej na płótnie

2008 rok

140×100

Czupiradła II

olej na płótnie

1989 rok

110×130

Czupiradła I

olej na płótnie

1989 rok

110×130

własność prywatna

Czupiradła III

olej na płótnie

1982 rok

110×130

własność prywatna

Klatki VII

olej na płótnie

2004 rok

140×100

Klatki V

olej na płótnie

2004 rok

140×100

Katalog wystawy

Wystawie towarzyszy obszerny katalog prezentujący i dokumentujący dorobek artystki. Obszerny, liczący ponad 300 stron, katalog ułatwia odbiorcom percepcję twórczości Teresy  Kotkowskiej-Rzepeckiej. Poza pełną ikonografią wystaw, przedstawiony jest tam kontekst osobisty, środowiskowy i kulturowy, w jakim rozwijała się twórczość artystki. W przypadku Teresy Kotkowskiej-Rzepeckiej, której praca twórcza przebiegała w sposób bardzo konsekwentny i świadomy, chodzi też o wykazanie logicznej spójności dokonywanych przez nią wyborów, jak też zaakcentowanie oryginalności i nowatorstwa tworzonych dzieł. Szczególnie ciekawe wydają się zebrane w katalogu często osobiste wypowiedzi artystki, jej – jak to nazywa – „autobiograficzne drogowskazy”, uzupełnione kalendarium najważniejszych faktów z życia i twórczości. Nie zabrakło również poświęconych artystce esejów, pisanych specjalnie dla tego wydawnictwa, oraz bogatego wyboru cytatów z wcześniejszych z wypowiedzi wybitnych krytyków i ludzi sztuki.

Przestrzeń dla sztuki

Projekt wystawienniczy „Przestrzeń dla sztuki” stał się ważnym wydarzenie kulturalnym prezentującym dorobek twórczy wybitnych współczesnych osobistości artystycznych z kręgu Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Chodzi o dotarcie do możliwie szerokiego kręgu odbiorców,  z różnych środowisk i o różnym poziomie przygotowania do kontaktu ze sztuką współczesną. Stąd m.in. wybór miejsc ekspozycyjnych – galerii ASP, przestrzeni Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i Nowohuckiego Centrum Kultury. Bohaterami dotychczasowych edycji „Przestrzeni dla sztuki: byli: Paulin Wojtyna, Janina Kraupe, Janusz Tarabuła, Stefan Gierowski, Leszek Misiak, Franciszek Bunsch i Ryszard Otręba. W ósmej odsłonie cyklu prezentujemy malarstwo prof. Teresy Kotkowskiej-Rzepeckiej, wybitnej krakowskiej malarki.

Pomysłodawcą i opiekunem „Przestrzeni dla sztuki” jest prof. dr hab. Jerzy Hausner, związany przez lata z Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, zarazem inicjator międzynarodowego Open Eyes Festival. Głównym organizatorem jest Zbigniew Grzyb, dyrektor Nowohuckiego Centrum Kultury, współpracujący z Agencją Artystyczną GAP i Akademią Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Projekt finansowany jest z budżetu Urzędu Miasta Krakowa i pod patronatem prezydenta prof. Jacka Majchrowskiego.

Koordynatorzy:

Kacper Stępień, Agencja Artystyczna GAP

Dr hab. Joanna Kubicz, Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

 Kurator projektu:

Joanna Gościej-Lewińska

Wystawy

Galeria CENTRUM

Nowohuckie Centrum Kultury

Al. Jana Pawła II 232

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

hol Pawilonu Sportowo-Dydaktycznego

ul. Rakowicka 27

Galeria Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie

pl. Matejki 13

czas trwania wystaw: 12 maja – 10 czerwca 2021