47. Sympozjum z cyklu

„Współczesna Gospodarka

i Administracja Publiczna”

18-20 maja 2018, Rytro

Zobacz jak wyglądało 47. Sympozjum GAP

Przyszłość motoryzacji i Firmy rodzinne tematy, którym poświęcono dwa dni 47. Sympozjum GAP. 390 uczestników, 47 prelegentów, kilkanaście godzin paneli dyskusyjnych, wystąpień, prezentacji i wykładów. To wszystko wzbogacone o wyjątkowy program kulturalny i integracyjne atrakcje. W dniach 18-20 maja w hotelu Perła Południa w malowniczej miejscowości Rytro odbyło się czterdzieste siódme już Sympozjum Naukowe z cyklu „Współczesna Gospodarka i Administracja Publiczna”.

Sympozjum GAP tradycyjnie nieoficjalnie rozpoczęło się od debaty online Sytuacja i perspektywy rozwoju polskiej gospodarki, transmitowanej i organizowanej przez portal Rzeczpospolita.pl. W debacie udział wzięli Rafał Baniak (Wiceprezydent, Pracodawcy RP), Mariusz Haładyj (Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii), Andrzej Korpak (Dyrektor Generalny, Opel Manufacturing Poland), prof. dr hab. Andrzej Sławiński (Szkoła Główna Handlowa, NBP) oraz Paweł Wideł (Prezes Związku Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych). Debata odbyła się w oparciu o materiały raportu z kolejnej edycji badań prowadzonych w ra­mach projektu Instrument Szybkiego Reagowania.

Otwarcie wystawy studentów Pracowni Malarstwa 2 Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, kierowanej przez Rektora tej uczelni prof. dr hab. Stanisława Tabisza poprzedziło oficjalne otwarcie Sympozjum GAP, którego dokonał Gospodarz Sympozjum, prof. dr hab. Jerzy Hausner. W otwarciu uczestniczyli również najmłodsi uczestnicy wydarzenia, będący członkami zespołu ŚpiewaGAP. Swoim  muzycznym koncertem uświetnili moment otwarcia. Zaraz później wieloletni opiekunowie zespołu dziecięcego ŚpiewaGAP, Susanne i Michał Nagy, od lat  zostali uhonorowani nagrodą im. dra Aleksandra Kowalskiego Przyjaciel Sympozjum.

Merytoryczną część pierwszego dnia Sympozjum GAP, którego temat przewodni to Przyszłość motoryzacji otworzył gospodarz pierwszego dnia Paweł Wideł (Prezes Związku Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych). W pierwszym panelu dyskusyjnym Przemysł 4.0 – czy roboty zastąpią człowieka? Prowadzonym przez prof. dr hab. Wojciecha Paprockiego (SGH) wystąpili Krystyna Boczkowska (Prezes Zarządu, Robert Bosch), Katarzyna Knapczyk (Plant Academy Manager, FCA Poland), Ryszard Jania (Prezes Zarządu, Wschodni Sojusz Motoryzacyjny) oraz Paweł Stefański (Prezes Zarządu, Balluff). Następnie prezentacji projektu HAIBU – koncepcja pojazdu do miast przyszłości, który został nagrodzony w ramach konkursu Valeo Innovation Challange dokonali Maciej Zawierucha i Marek Pawłowicz, studenci Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Studencka obecność w programie została też zaznaczona projekcją filmu stworzonego przez studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, którego tematem była przyszłość motoryzacji. W drugim panelu dyskusyjnym, moderowanym przez gospodarza dnia Pawła Wideła w którym rozmawiano o Mobilności i technologii przyszłości. Jak i kiedy zmieni się samochód osobowy? Wystąpili Robert Gałązka (Prezes Zarządu, Nexteer), Marcin Korolec (Prezes, Fundacja Promocji Pojazdów Elektrycznych), Andrzej Korpak (Dyrektor Generalny, Opel Manufacturing Poland), Jacek Ławrecki (Dy­rektor ds. Komunikacji, Fortum), Marek Potoczny (Dyrektor Funduszy Publicznych i Projektów Przemysłowych, Valeo Autosystemy). Kolejny panel poświęcony był Kompetencjom dla przemysłu samochodowego przyszłości wystąpili Aleksander Czajka (Prezes Zarządu, Boryszew Automotive Plastics), Wojciech Derda (Dyrektor Generalny, Luma Automotive), Piotr Kubiak (Wiceprezes Zarządu, Zakłady Metalowe Postęp, Luma Auto­motive), Marcin Rozwadowski (Zakładowy Leader Industry 4.0 FCA Po­land), Bartłomiej Ścibisz (Dyrektor Techniczny i Kierownik Działu BR, LaserTec), a dyskusję poprowadził Grzegorz Banakiewicz (Menedżer ds. rozwoju i projektów partnerskich, Balluff). Tradycyjnie też w programie Sympozjum GAP zalazł się punkt w którym scenę oddano studentom kierunku Gospodarka i Administracja Publiczna. W panelu prowadzonym przez Przemysława Powalacza (Prezes Zarządu, Geberit) wystąpili Natalia Leśniak, Michał Sowa oraz Joanna Trzeciak oraz Krystyna Boczkowska i prof. dr hab. Wojciech Paprocki. Merytoryczną część dnia zakończyła rozmowa Krzysztofa Materny z Gościem Niespodzianką, którym był Jerzy Brzęczek, selekcjoner reprezentacji narodowej w piłce nożnej.

W międzyczasie, na boisku PWSZ w Nowym Sączu odbył się także mecz piłki nożnej Kadra GAP vs. Studenci GAP, który zakończył się sensacyjnym wynikiem 1-3.

Partnerami I dnia Sympozjum GAP były Ministerstwo Przed­siębiorczości i Tech­nologii, Polska Izba Motoryzacji i Związek Pracodaw­ców Motoryzacji i Artykułów Prze­mysłowych.

 

Wieczorną część rozpoczęła biesiada regionalna, która odbyła się przy dźwiękach muzyki wykonywanej na żywo przez zespół Tęgie Chłopy i Mateusza Pospieszalskiego. Godzinę przed północą rozpoczęło się też tradycyjne nocne śpiewogranie, którego gościem specjalnym był zespół Wołosatki.

Drugi dzień Sympozjum GAP rozpoczęły atrakcje turystyczne wśród których znalazły się kultowe już Seminarium Kulturoznawcze w Lubowli przygotowane i zaplanowane przez prof. dr hab. Jacka Purchlę, a  wyjątkowo poprowadzone przez Michała Niezabitowskiego. Propozycją Klubu Turystycznego GAP była wycieczka piesza na platformę widokową w Woli Kroguleckiej, a dla najmłodszych uczestników Sympozjum i ich rodziców Lasy Państwowe przygotowały piknik połączony z sadzeniem drzew w Przysietnicy. W międzyczasie na scenie Sympozjum odbył się Dialog Obywatelski o Przyszłości Europy w którym wystąpił Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce dr Marek Prawda.

Merytoryczną część drugiego dnia Sympozjum GAP otworzył prof. dr hab. Andrzej Jacek Blikle. W dwóch kolejnych wystąpieniach indywidualnych wystąpili Paweł Chorąży (Podsekretarz Stanu, Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju) oraz Robert Maciaszek (Dyrektor Departamentu Skarbu i Gospodarki, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego). Pierwszy panel dyskusyjny Zarządzanie firmą rodzinną – perspek­tywa właściciela i menedżera poprowadził prof. dr hab. Andrzej Jacek Blikle, a wystąpili w nim Jacek Jawor (Prezes Zarządu, LaserTec), Jacek Ptaszek (Czło­nek Zarządu JMP Flowers), Mirosław Wolski (Prezes Zarządu, Schattdecor). W punkcie Nasz człowiek w… Monika Wilk (Prezes Zarządu, Koło Naukowe GAP) rozmawiała z absolwentem GAP, a obecnie Prezesem Zarządu Meditrans Leszkiem Jungiewiczem. Następnie na scenie z indywidualnym wystąpieniem pojawiła się Komisarz ds. rynku wewnętrznego i usług Komisji Europejskiej Elżbieta Bieńkowska. Drugi panel Wszystko zostanie w rodzinie – krótka roz­prawa między nestorami i sukcesorami poprowadził prof. dr hab. Andrzej Blikle, a wystąpili w nim Magdalena Pazgan-Wacławek (Przewodnicząca Rady Nadzor­czej, Grupa Konspol), Piotr Voelkel (Założyciel Grupy Vox), Ewa Voelkel­-Krokowicz (Dyrektor Generalna, Concordia Design). Rozstrzygnięcie Konkursu Sympozjalnego GAP na najlepszy esej naukowy poprowadził dr Norbert Laurisz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie). I miejsce w konkursie zajęła Sylwia Nowak, studentka I roku SUM Gospodarka i Administracji Publicznej, która wygłosiła też referat Sukcesja w firmach rodzinnych. Ogromne wyzwanie czy zwykłe przekazanie władzy?. Trzeci, ostatni panel Firmy rodzinne po­szukują diamentów na wyższych uczelniach poprowadził Rafał Kunaszyk (Stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych), a wystąpiły w nim

Agata Hagno (Prezes Zarządu, DPM) i Kinga Klimek-Dzieża (Hotel Klimek z Muszyny). Następnie w wystąpieniu połączonym z projekcją filmu Dla ludzi dla lasu wystąpił Lucjan Długosiewicz (GeoLas). Dyskusję z publicznością podsumowującą merytoryczną część dnia poprowadził gospodarz dnia prof. dr hab. Andrzej Blikle. Oficjalną część dnia zakończył Wykład Mistrzowski wygłoszony przez Michała Niezabitowskiego (Dyrektor, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa).

 

Partnerami II dnia Sympozjum GAP były Ministerstwo Inwesty­cji i Rozwoju, Stowarzy­szenie Inicjatywa Firm Rodzinnych Oddział Małopolski oraz Urząd Marszałkowski Województwa Mało­polskiego.

Wieczorną część programu rozpoczął koncert zespołu Klezmafour, przechodzący w całonocną dyskotekę.

Materiały sympozjalne

Program

Elektromobilność a smart city

Informator

Gazeta

Organizator 47. edycji
Sympozjum GAP

Magdalena Głowacka

Małopolski Fundusz Ekonomii Społecznej
Absolwentka Wydziału Gospodarki i Administracji Publicznej UEK

magdalena.glowacka@mfes.pl

Kontakt

Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej
ul. ks. I. J. Skorupki 22
31-519 Kraków
tel. 12 423 76 05
kom. 534 881 236